background

สั่งจองพระพุทธรูป และเหรียญบูชา
พระรัตนมุนีศรีวโรภาส
(หลวงพ่อ กฟภ.)


ลำดับ รายการ ราคาบูชา ยอดจอง รวมเงิน (บาท)
1 พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว      
  เนื้อบรอนซ์ออสเตรเลีย (สำริดนอก) 42,999 ปิดสั่งจอง
2 พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว      
  2.1 เนื้อบรอนซ์ออสเตรเลีย (สำริดนอก) 29,999 ปิดสั่งจอง
  2.2 เนื้อทองแดงรมดำสีเม็ดมะขาม 5,999 ปิดสั่งจอง
3 พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว      
  3.1 เนื้อบรอนซ์ออสเตรเลีย (สำริดนอก) 22,999 ปิดสั่งจอง
  3.2 เนื้อทองทิพย์ 5,999 ไม่สามารถสั่งจองได้เนื่องจากครบจำนวนที่ผลิตแล้ว
4 เหรียญบูชา ขนาด กว้าง 3 ซม. สูง 3.4 ซม. หนา 3.5 มม.      
  4.1 เหรียญเนื้อทองคำ (6 สลึง) ตอกโค้ด 59,999 ปิดสั่งจอง
  4.2 เหรียญเนื้อเงิน
* รันนัมเบอร์
1,999 0
  4.3 เหรียญเนื้อทองแดงซาติน 239 0
  4.4 เหรียญเนื้ออัลปาก้า 199 0
  4.5 เหรียญเนื้อทองทิพย์ 149 ปิดสั่งจอง
  4.6 เหรียญเนื้อทองแดง 149 0
5 พระลอยองค์ หน้าตัก 1.7 ซม. ฐาน 2.3 ซม. สูง 3.2 ซม.      
  พระลอยองค์เนื้อทองทิพย์ 399 0
6 ชุดรวมเหรียญ (6 เหรียญ + พระลอยองค์)      
  4.2-4.6 + เหรียญเนื้อนวโลหะ + พระลอยองค์เนื้อทองทิพย์
* รันนัมเบอร์
4,999 0
รวม 0 0

Scan ผ่าน App ธนาคารเพื่อชำระเงิน

หรือ

โอนเงินเพื่อชำระเงิน

ชื่อบัญชี : สั่งจองพระพุทธรูปและเหรียญบูชา

ประเภท : ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี : 073-0-19372-1

ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บาท

ข้อมูลที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน


บุคคลธรรมดาไม่ต้องกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาที่สะดวกในการเข้ารับ
พระพุทธรูป เหรียญบูชา และใบเสร็จรับเงิน