กุศลสูงสุด
ครั้งหนึ่งของชีวิต

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
พิธีพุทธาภิเษกครั้งประวัติศาสตร์
โดยได้รับมวลสารจาก

พระเกจิอาจารย์ และพระภิกษุสงฆ์
มากกว่า 280 รูป

อาทิเช่น

หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม, หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร
พระอาจารย์วราห์ ปุญญวโร, ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต
หลวงพ่อประสูติ ปิยธัมโม, หลวงปู่บุญพิน กตปุญฺโญ
ครูบาเทือง นาถสีโล, หลวงปู่เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป
หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร ฯลฯ

ทรงคุณค่าด้วย
ที่สุดแห่งมวลสาร
จากทั่วราชอาณาจักรไทย

ตัวอย่างเหรียญพระรัตนมุนีศรีวโรภาส

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
และเบิกเนตรพระรัตนมุนีศรีวโรภาส

โลโก้สโมสร

สมาคมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รวมทั้งพุทธศาสนิกชน
จัดสร้าง
“พระรัตนมุนีศรีวโรภาส”
(หลวงพ่อ กฟภ.)

และอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ สำนักงานใหญ่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นพุทธานุสรณ์อันถาวร
ให้สาธารณชนพุทธบริษัทได้สักการบูชา
น้อมรำลึกถึง
พระพุทธคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลแก่องค์กร
ในโอกาสครบ 62 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

QR รายละเอียดพระเกจิ

(สแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดการจัดสร้าง)

พระพุทธรูปและเหรียญบูชา "หลวงพ่อ กฟภ."
ร่วมทำบุญบูชา และรับพระฯ ที่สั่งจอง
ได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สนญ.)
อาคารโรงอาหารร้อน ชั้น 2
ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 9.30 - 15.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (คุณรชตวัน)
โทรศัพท์ 0-2009-6749 ในวันและเวลาราชการ (8.30 น. – 16.30 น.)